<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5443458&amp;fmt=gif">

Perium Blog's

NIS2 en nu? Praktische handvatten

In deze blog geven we belangrijke praktische handvatten voor de implementatie van de NIS2 richtlijn. Deze richtlijn introduceert aangescherpte eisen op het gebied van cybersecurity voor een breed scala aan

Read more "

Perium is ISO 27001:2017 certified

At Perium, we take information security very seriously. That is why we have been working hard over the past period to put information security in order for Perium and its services. With the help of

Read more "